Laatste Nieuws

Aangepast arbeidsreglement

Aangepast arbeidsreglement

Aangepast arbeidsreglement

30 juli 2014 - De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden heeft betrekking op verschillende bepalingen van uw arbeidsreglement. Horeca Vlaanderen heeft het model van arbeidsreglement aangepast in samenwerking met ADMB - Juridische Dienst. 

Lees meer

Een Vlaamse groeistrategie de federaal versterkt moet worden

Een Vlaamse groeistrategie de federaal versterkt moet worden

23 juli 2014 - Horeca Vlaanderen is verheugd met de politieke deblokkering in ons land.  De Vlaamse horeca heeft absoluut nood aan specifieke accenten.  Horeca Vlaanderen vindt een belangrijke aanzet terug in het Vlaamse regeerakkoord maar rekent ook op een noodzakelijk federaal sluitstuk.

Lees meer

Opleidingen Horeca Academie najaar 2014

Opleidingen Horeca Academie najaar 2014

14 juli 2014 - De  opleidingen van de Horeca Academie voor dit najaar zijn gekend! Inschrijven via www.horeca-academie.be

Lees meer

Schrijf u tijdig in voor de gratis boekingsmodule Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2014

Schrijf u tijdig in voor de gratis boekingsmodule Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2014

4 juli 2014 - Wil je als logiesuitbater in 2015 deelnemen aan de GRATIS online boekingsmodule? Teken dan ook in voor de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2015

Lees meer

Overig Nieuws

Video's

Danny Van Assche over de geregistreerde kassa en lastenverlaging op Actua-TV

Danny Van Assche over de geregistreerde kassa en lastenverlaging op Actua-TV

Danny Van Assche over de geregistreerde kassa en de gevolgen ervan. Een pleidooi voor een leefbare horeca en de noodzakelijke maatregelen om dit mogelijk te maken.

Lees meer

 

Persberichten

Federatie Toeristische industrie verwacht veel van Vlaamse regering

Federatie Toeristische industrie verwacht veel van Vlaamse regering

Persbericht
1 juli 2014

“Nieuwe staatshervorming geeft Vlaanderen belangrijke bevoegdheden”

 

De Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) stelde vandaag haar memorandum voor aan de verkozenen van het Vlaams Parlement. “De toeristische industrie zit met een aantal bezorgdheden. Het is de meest arbeidsintensieve private sector en lijdt erg onder de hoge loonlast. Na de zesde staatshervorming, die vandaag van kracht wordt, kan Vlaanderen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom vragen we aan alle parlementairen prioritair werk te maken van een verlaging van de lasten op arbeid en een versoepeling van de arbeidsduur”, zegt voorzitter Danny Van Assche.

Lees meer

 

TIJDSCHRIFTEN & PUBLICATIES

Horeca Vlaanderen Krant 55 / april 2014

Horeca Vlaanderen Krant 55 / april 2014

Lees hier de Horeca Vlaanderen Krant van april 2014.

Lees meer

 

Horeca Echo - mei 2014   Inloggen verplicht

Horeca Echo - mei 2014

Naar aanleiding van een beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie en van een arrest van de Raad van State, ziet de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zich genoodzaakt om een overzicht vrij te geven van alle cafés die in 2013 een proces-verbaal voor overtredingen op het rookverbod hebben gekregen en effectief hun boete hebben betaald.

Lees meer

 

FOTO'S

Filter website inhoud op onderwerp: