Horeca Echo

1   2   3  »  RSS
Horeca Echo december 2008

Horeca Echo december 2008

Moet u de advocaat van uw werknemer betalen?
Vanaf 1/1/2008 moet de verliezende partij voor de rechtbank de erelonen van de advocaat van de winnende partij betalen. Die terugbetaling is forfaitair en verloopt volgens vaste tarieven.

Lees meer

Ho.Re.Ca Echo november 2008

Ho.Re.Ca Echo november 2008

Wijziging brandveiligheidsnormen hotel- en kampeersector
Op 6 juni 2008 keurde de Vlaamse regering een wijziging goed van de specifieke brandveiligheidsnormen voor logiesverstrekkende bedrijven (hotels) en terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (campings en vakantieparken). Horeca Echo geeft een korte toelichting.

Lees meer

Horeca Echo oktober 2008

Horeca Echo oktober 2008

Nieuwe wetgeving voor zonnebanken
Recent wijzigden de voorwaarden om een zonnebank ter beschikking te mogen stellen van klanten.

Lees meer

Horeca Echo september 2008

Horeca Echo september 2008

Nieuwe verplichting: toelating FAVV afficheren!
Het KB van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV, werd gewijzigd. Een van de meest opvallende wijzigingen is de verplichting tot het afficheren van de toelating, afgeleverd door het FAVV, voor de inrichtingen voor de verkoop of de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker. Dus ook voor horecazaken!

Lees meer

1   2   3  »  

Archief 2008

Selecteer maand

Selecteer jaartal