Sociale GidsRSS

De sectorale Sociale Gids

De sectorale Sociale Gids

Download hier de sociale gids (pdf; 3MB)

In deze gids vindt u de belangrijkste regels terug aangaande onderwerpen als de arbeidsovereenkomst (proefbeding, einde van de arbeidsovereenkomst, enz.), de sociale documenten (individuele rekening, arbeidsreglement, enz.), dimona-aangifte, de functieclassificatie, arbeidsduur, brugpensioen en overdracht van onderneming.