Nieuws

[1]  «  61   62   63   64   65   66   67  »  [109]
Nieuwe opzeggingstermijnen werklieden in de horeca

Nieuwe opzeggingstermijnen werklieden in de horeca

20 maart 2012 - Op 16 maart 2012 werd het K.B. van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf bekendgemaakt. Het K.B. treedt op 16 maart 2012 in werking. 

Lees meer

Opgepast voor foute informatie betreffende de geregistreerde kassa

Opgepast voor foute informatie betreffende de geregistreerde kassa

17 maart 2012 - Onze leden meldden ons dat er bij hun boekhouders een schrijven circuleert getiteld  ‘Het geregistreerd kassasysteem komt er aan: hoe zit het ook alweer.’ De afzender is S.Ruysschaert en het document is verstuurd in naam van de Federale Overheidsdienst Financiën.De gegeven informatie is echter gedateerd en onvolledig. De FOD Financiën beklemtoont geenszins betrokken te zijn bij deze communicatie. U kan de betreffende brief hier bekijken. 

 

 

 

 

 

Lees meer

Geregistreerde kassa met blackbox: Compenserende maatregelen en verschuiving datum effectieve ingebruikname

Geregistreerde kassa met blackbox: Compenserende maatregelen en verschuiving datum effectieve ingebruikname

14 maart 2012 -  Vanaf 2013 wordt de geregistreerde kassa met blackbox verplicht in een groot deel van onze sector. Om u hierover optimaal te informeren lanceerden we in februari reeds www.horecablackbox.be.

Lees meer

Opgepast voor phishing

Opgepast voor phishing

9 maart 2012 - We kregen een aantal meldingen van leden die onderstaande mail hebben ontvangen. Hij is verstuurd in naam van ‘Dexia’, en er wordt gevraagd om in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord.  Dit is ‘phishing’. Ga hier zeker niet op in.

Lees meer

Waregemse Horeca scoort goed bij controle voedselveiligheid

Waregemse Horeca scoort goed bij controle voedselveiligheid

De sensibiliseringscampagnes werpen hun vruchten af.

8 maart 2012 - Vandaag maakte het Voedselagentschap de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in Waregem.  26 controleurs en inspecteurs van de Provinciale Controle-Eenheid West-Vlaanderen hebben 306 bedrijven gecontroleerd, waarvan 53% horeca. Meer dan 86% van de gecontroleerde bedrijven behaalde een goed resultaat. Hetzelfde percentage geldt voor de gecontroleerde horecazaken.

Lees meer

[1]  «  61   62   63   64   65   66   67  »  [109]

Archief 2015

Selecteer maand

Selecteer jaartal